Artikelen

Recensie door Neal Grossman van  Wat een stervend brein niet kan
Het boek Wat een stervend brein niet kan, door Titus Rivas, Anny Dirven en Rudolf Smit (Uitgeverij Elikser, 2013) werd in 2016 vertaald in het Engels en uitgegeven door IANDS USA  (International Association for Near-Death Studies). In dit boek, geheten The Self Does Not Die worden meer dan 100 casussen opgevoerd van Nabij-de-Dood-Ervaringen (NDE’s) gedurende welke door de ervaarder – dus tijdens diepe fysieke bewusteloosheid – waarheidsgetrouwe observaties van de omgeving werden gedaan die naderhand door onafhankelijke derden konden worden geverifieerd èn bevestigd. Dit soort waarnemingen geven sterke bewijskracht aan de hypothese dat het “Zelf”, i.c. het bewustzijn, zelfstandig en gescheiden van het fysieke lichaam kan functioneren.

Hieronder treft u een zeer lovende en uitgebreide recensie van dit boek, geschreven door emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie Neal Grossman van de universiteit van Illinois te Chicago. Deze recensie is vertaald door Jacqueline de Leeuw-Schippers.

Klik hier voor de recensie.

De “Gebitman”
Toelichting: De beroemde (en beruchte) anekdote over de klinisch dode man wiens gebit was weggemaakt.

Het artikel in The Lancet waarin het onderzoeksteam van Netwerk NDE op 15 december 2001 de resultaten van een decennium-lang onderzoek naar nabij-de-doodervaringen bekend maakte, was onder andere geïllustreerd met een anekdote over een klinisch dode man wiens gebit uit zijn mond werd genomen en weggelegd vlak voordat hij werd gereanimeerd.

Het verhaal gaat dat de man tijdens zijn reanimatie een buiten-lichamelijke ervaring had en vanaf het plafond alles meebeleefde. Naderhand werd de verpleegkundige er door de patiënt op aangesproken: “jij weet waar mijn gebit is”. Vanzelfsprekend was de verpleegkundige hierover uitermate onder de indruk, want bij zijn weten was de patiënt tijdens de reanimatie, die zeker een uur duurde, er heel slecht aan toe en volledig buiten bewustzijn, in casu, klinisch dood.

Deze anekdote was een eigen leven gaan leiden en er kwamen allerlei onoordeelkundige reacties op. Vandaar dat een team van Netwerk NDE besloot de betreffende verpleegkundige op te sporen teneinde na te gaan wat er werkelijk gebeurd was. Hieronder treft u een zestal artikelen aan, allemaal overdrukken uit “Terugkeer”, het kwartaaltijdschrift van Netwerk NDE.

  1. Artikel over wat er aan vooraf ging (pdf-bestand)
  2. Artikel over de Gebitman (pdf-bestand)
  3. Reactie van Anesthesioloog G.M. Woerlee
  4. Repliek van Pim van Lommel op Woerlee
  5. Repliek van Titus Rivas op Woerlee
  6. Repliek van A-verpleegkundige TG op Woerlee

Zie ook de twee Engelstalige artikelen op deze site (top menu, onder het item Engels).

Veridieke waarnemingen tijdens NDE/BLE
Toelichting: Een van de kenmerken van een NDE is de buitenlichamelijke ervaring. Talloos zijn de verslagen van NDE’rs die naderhand precies konden vertellen wat er met hen gebeurde tijdens operaties gedurende welke ze even klinisch dood waren. Doorgaans wordt aan zulke verklaringen weinig geloof gehecht. Echter, cardioloog en NDE-onderzoeker Michael Sabom had reeds in de tachtiger jaren uitgebreid studie gemaakt van zulke waarnemingen en kan slechts tot de conclusie komen dat zulke waarnemingen wel degelijk plaats vinden. Daarbij heeft hij de verklaringen vergeleken van geopereerden die een NDE hadden gehad, met geopereerden die het zonder NDE moesten doen.
Klik: Artikel over veridieke waarnemingen (pdf-bestand)

Het artikel in The Lancet door Pim van Lommel, et al. , d.d. 15-12-2001
Toelichting: Dit is het geruchtmakende verslag van het Nederlandse onderzoek dat werd verricht op 334 mensen die klinisch dood waren geweest als gevolg van een acute hartstilstand. De onderzoekers maken duidelijk dat tal van veronderstellingen over de nabij-de-doodervaring die tot dan geopperd waren, weinig of geen grond hebben. Is tot nu toe het meest uitgebreide en degelijkste onderzoek geweest naar de nabij-de-doodervaring.
Ga eerst naar de Nederlandstalige samenvatting – van daaruit kunt u doorklikken naar het pdf-bestand van het originele artikel

De Bruce Greyson-lezing van Dr Peter Fenwick
Toelichting: De Britse neuro-psychiater Dr Peter Fenwick is een van werelds bekendste NDE-onderzoekers. Tijdens de jaarlijkse Bruce Greyson-lezing op het congres van de Amerikaanse IANDS (International Association of Near-Death Studies) van 2004 gaf hij een hoogst interessant totaal overzicht van de tot dan toe verzamelde kennis over de NDE.
Klik: overdruk uit Terugkeer, als pdf-bestand

Near-Death Experience, Consciousness, and the Brain door Pim van Lommel
Toelichting: Engelstalig artikel in het wetenschappelijke tijdschrift “World Futures”, No 62, 134-156, 2006.
Hierin geeft Van Lommel zijn inzichten.
Klik: pdf-bestand PvL-NDE, Consciousness etc

De bijzondere nabij-de-doodervaring van Pamela Reynolds
Toelichting: Een nabij-de-doodervaringdie optrad tijdens een zware hersenoperatie, waarbij het lichaam was afgekoeld tot ca 15 graden celcius, het hart stilgelegd en waarbij geen enkele hersenactiviteit werd gemeten. Desondanks had Pamela Reynolds niet alleen een “klassieke” nabij-de-doodervaring, maar kon ze ook nauwkeurig een aantal handelingen navertellen welke hadden plaats gevonden in de operatiekamer.
Klik: Pamela Reynolds, een overdruk uit Terugkeer, pdf-bestand

De blinde NDE’ster die tijdens haar ervaring kon “zien”
Toelichting: Vicky Noratu is blind vanaf haar geboorte. Zij weet dus niet wat “zien” is. Zij weet dus ook niet wat zwart is, wit, rood, groen, of wat dan ook. Toch kon zij “zien” tijdens haar nabij-de-doodervaring.
Klik: blinde bde-ster, pdf-bestand

Een NDE van 2400 jaar geleden: Soldaat ER
Toelichting: In boek 10 van “De Staat” vertelt de grote filosoof Plato wat de soldaat ER na diens (bijna)dood overkwam. Jim van der Heijden vertelt het na en stelt vast dat wat ER beleefde sterke overeenkomsten heeft met wat tegenwoordig bekend is van de NDE.
Klik: Soldaat ER – pdf-bestand

Wetenschap en NDE
(Juli 2007:) Hieronder treft u drie artikelen aan die gedurende 2006 werden gepubliceerd in Terugkeer.
Het is een zeer gedegen reeks over Wetenschap en BDE (NDE), geschreven door Jim van der Heijden. Er aan vooraf gegaan was een diepgaande discussie tussen hem en Ruud van Wees. Ook deze discussie vindt u hier en kunt u net als de drie artikelen desgewenst binnenhalen. Al deze artikelen zijn beschikbaar als pdf-bestanden.

Muthos & Logos Discussie tussen Jim van der Heijden en Ruud van Wees

  1. Wetenschap en BDE, deel 1 (door Jim van der Heijden)
  2. Wetenschap en BDE, deel 2 (door Jim van der Heijden)
  3. Wetenschap en BDE, deel 3 (door Jim van der Heijden)

NDE, BLE en een opvallende genezing
Toelichting: Een NDE bestudeerd tijdens een prospectief onderzoek, met bevestigde buitenlichamelijke waarnemingen en een onverklaarde genezing
Penny Sartori, R.G.N., Ph.D., Morriston Ziekenhuis, Swansea, Zuid-Wales, Paul Badham, Ph.D.; Alister Hardy Centrum voor Onderzoek naar Religieuze Ervaringen, Universiteit van Wales, Lampeter;Peter Fenwick, M.B.B.Chir., D.P.M., Faculteit Geestelijke Gezondheid, Southampton,
Instituut voor Psychiatrie, Kings College, Londen.
Oorspronkelijk gepubliceerd in het Journal of Near-Death Studies, 25(2), Winter 2006, blz. 69-83. Vertaald door drs Titus Rivas, met schriftelijke toestemming van zowel hoofdauteur Penny Sartori alswel Bruce Greyson, hoofdredacteur van het JNDS.
Klik: Penny Sartori – pdf-bestand

Bezwaren tegen reïncarnatie niet steekhoudend!
Toelichting: Wie het verschijnsel NDE bestudeert komt vrijwel onvermijdelijk in aanraking met het begrip “reïncarnatie”. Met name nogal wat skeptici wijzen dit idee categorisch af. Een van de tegenargumenten waar ze mee komen aandragen is dat er “vroeger nooit zoveel mensen hebben geleefd als er nu op de wereld zijn”. Jim van der Heijden laat in het artikel zien dat dit argument niet opgaat.
Klik: bezwaren tegen reïncarnatie — pdf-bestand

Print Friendly, PDF & Email