Media

Jacobine op Zondag

In het kader van de ‘Maand van de Spiritualiteit’ was de aflevering van het KRO/NRCV-programma Jacobine op Zondag van 14 januari 2018 geheel gewijd aan de Nabij de Dood-ervaring. Jacobine van Geel interviewde Pim van Lommel, Rinus van Warven en Lucia Prinsen. Bekijk deze boeiende uitzending via de link hieronder.


Lezingen University of Virginia DOPS

De onderstaande passage hebben wij (met toestemming en onder dankzegging) overgenomen van de website Zoektocht.

Een zeer duidelijk beeld van de gegroeide inzichten en verdere uitdagingen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van NDE’s werd in september 2016 in Boston gegeven door de Research Unit van het Department of Psychiatry and Neurobehavioral Sciences binnen de University of Virginia (UvA DOPS) ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. De presentaties  werden tijdens deze middag gegeven onder de titel: Do we survive death? A look at the evidence. Deze presentaties vormden de eerste bijeenkomst van een roadshow, die tot in voorjaar 2017 op verschillende plaatsen werd herhaald. UvA DOPS is gegroeid uit het baanbrekende werk, waar Ian Stevenson mee is begonnen. Het programma begon met het verhaal van Jeff Olsen over de NDE, die hij meemaakte tijdens een auto ongeluk en de moeizame periode die hij daarna doormaakte.

Daarna werden achtereenvolgens presentaties gegeven over de ervaringen en bereikte inzichten op hun vakgebied door:

  • Dr Bruce Greyson over ‘Consciousness Independent of the Brain’ op basis van Nabij-de-doodervaringen
  • Dr Jim Tucker over ‘Young Children Who Remember Previous Lives’, het onderzoek naar reïncarnatie vanaf de periode door Ian Stevenson, waardoor zij inmiddels over 2,500 cases beschikken
  • Dr Kim Penberthy over ‘Mindfulness and Altered States of Consciousness’
  • Dr Edward F Kelly  over ‘Consciousness is More than a Product of Brain Activity’

De drive om deze kennis te verspreiden is de overtuiging, dat de wereld het verdient vanwege de grote maatschappelijke impact voor ons toekomstige omgaan met elkaar en onze planeet om – in weerwil van de kortzichtige materialistische gangbare wetenschap –  overtuigd te worden door de in de afgelopen 50 jaar opgebouwde inzichten.


Interessant YouTube filmpje

Chirurg Mary Neal vertelt over haar BDE en welk een impact die heeft gehad op haar leven en dat van haar gezin: https://www.youtube.com/watch?v=qmprIhIW5gc


Film n.a.v. boek Eindeloos Bewustzijn

(7 november 2010,  14.00 uur, Ned 2)

Toelichting

Het boek Eindeloos Bewustzijn van cardioloog Pim van Lommel veranderde voor veel mensen het inzicht over het leven op een radicale wijze. Het boek is het resultaat van twintig jaar wetenschappelijk onderzoek naar ervaringen van mensen met een nabij-de-doodervaring. In de film Eindeloos Bewustzijn verkennen wij het transformatief karakter van vier NDE’s aan de hand van hun getuigenissen. Hoewel iedere persoon zijn eigen unieke ervaring beleefde zijn er opvallende aspecten die zij unaniem met elkaar delen. Mensen met een dergelijke ervaring zijn minder bang voor de dood. Verder tonen zij minder interesse voor uiterlijke en materiële zaken, voelen zich een met de natuur en bij velen van hen ontwikkelde zich een hoge intuïtieve en helende gave. De persoonlijke, vaak emotionele, verhalen krijgen context door discussies met een aantal belangrijke denkers op dit gebied. Een van hen is Reinier Tilanus, hij ziet  overeenkomsten tussen Van Lommel’s kijk op bewustzijn en die van de oude Tibetaanse meesters. De Amerikaanse Raymond Moody, psycholoog en filosoof, die in 1975 NDE’s in de openbaarheid bracht met zijn bestseller Life After Death licht zijn visie toe. Uiteraard is er in de film een belangrijke rol weggelegd voor Pim van Lommel zelf.

Regisseur Mark Verkerk (Buddha’s Lost Children) liet zich voor deze film onder andere inspireren door een stelling van Van Lommel: “Als je ervan uitgaat dat de wetenschap materialistisch is, schakel je per definitie bewustzijn uit. Want bewustzijn is niet te meten. Ik kan nooit wetenschappelijk bewijzen dat iemand verliefd is of een schilderij heel mooi vindt. En toch is het de meest grote realiteit die een mens heeft. Dus stel ik dat je een ander soort wetenschap moet hebben die ook subjectieve elementen toelaat. Wetenschap is voor mij vragen stellen met een open geest.”

Regie & scenario: Mark Verkerk
Met: Pim van Lommel, Raymond Moody, Carlo Leget, Joke Endedijk – van der Jagt, Cindy Wielders, Paul Derks en Bart Sikken
Camera: Mark Verkerk en Rene Heijnen  Montage: Jos Driessen — Redactie: Anne-Berthe van Chastelet-Emmen — Eindredactie: Babeth M. VanLoo  Producent: Ton Okkerse © 2010 EMS FILMS /Boeddhistische Omroep

http://www.eindeloosbewustzijndefilm.nl/

http://emsfilms.com/


 Bijna dood

In het KRO-programma Een tweede leven dat in juli 2010 uitgezonden werd, ontmoette Karin de Groot zestien mensen die een nabij-de-doodervaring hadden meegemaakt.
In deze serie traden ook enkele Netwerk NDE-donateurs op. Er waren acht afleveringen.

Link naar de acht afleveringen: Een tweede leven

Print Friendly, PDF & Email