Netwerk NDE

Geschiedenis en huidige situatie

In 1988 werd ons netwerk in het leven geroepen door een chirurg, een cardioloog, twee psychologen en een coördinator met als eerste doel het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar het verschijnsel nabij-de-doodervaring, kortweg aangeduid met NDE. Dit onderzoek werd in tien algemene ziekenhuizen in Nederland gehouden onder gereanimeerde hartpatiënten.

Stichting Netwerk NDE is vrijwel vanaf het begin een afdeling geweest van de International Association for Near-Death Studies (IANDS), die gevestigd is in de USA. Hierbij moet echter wel vermeld worden dat het hierbij vooral om een associatie gaat: Netwerk NDE is autonoom en staat op geen enkele wijze onder controle van IANDS-USA.

De voorlichting geschiedt door middel van het geven van lezingen, het organiseren van symposia, het informeren van de media, het stimuleren van vertaling van boeken en het verspreiden van folders en informatiemappen, alsmede het uitgeven van het kwartaal-tijdschrift Terugkeer.

Gastlessen/-colleges aan opleidingen voor verpleegkundigen en artsen vormen een belangrijk onderdeel van de voorlichting. Bij de lezingen en lessen wordt waar mogelijk gebruikt gemaakt van audiovisuele media (video en DVD).

Ook de media besteden meer aandacht aan de NDE. Zo is op verschillende niveaus interessant materiaal verschenen dat de voorlichting kan ondersteunen.

Tenslotte dient vermeld te worden dat Netwerk Nabij-de-Dood-ervaring een stichting is zonder winstdoel, en dat zij geheel gerund wordt door vrijwilligers.

Voor informatie: info@netwerknde.nl

Word donateur van Netwerk NDE!

Door donateur te worden van Netwerk NDE geeft u niet alleen financiële steun aan het werk van onze Stichting, maar u ontvangt dan ook ons tijdschrift Terugkeer, en u krijgt korting op de toegangsprijs tot onze symposia die gewoonlijk tweemaal per jaar plaats vinden.

Donateurschap kost u € 27,50 per jaar. U kunt zich aanmelden door naar de contactpagina te gaan te klikken op het mailadres van de penningmeester. Vergeet niet in uw mail uw naam, volledige adres en eventueel telefoonnummer te vermelden.

Print Friendly, PDF & Email